PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1307/2023
1806
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2023
o pridelení návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu (tlač 1734), doručený 26. mája 2023
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej
republiky o tomto návrhu
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.