PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1305/2023
1805
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2023
o pridelení návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava SUJU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pôsobnosti a právomociam úradníckej vlády Slovenskej republiky (tlač 1733), doručený 26. mája 2023
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej
republiky o tomto návrhu
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.