Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
Bratislava 12. júna 2023
Číslo: CRD - 1266/2023
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 87. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorá sa uskutoční
13. júna 2023 o 9:30 hod.
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 32, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
Program:
1.Návrh záverečného účtu Rady pre mediálne služby (VPS) za rok 2022
odôvodní: predsedníčka Rady pre mediálne služby Marta Danielová
spravodajca: poverená podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská
cca 9:45 h
2.Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 1748)
odôvodní: ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová
spravodajca: poslanec Milan Potocký
3.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) - druhé čítanie
odôvodní: ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová
spravodajca: poslanec Milan Potocký
4.Návrh záverečného účtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za rok 2022
odôvodní: ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová
spravodajca: poslankyňa Monika Kozelová
cca 10:30 h
5.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1667) - druhé čítanie
odôvodní: poslanec Milan Vetrák
spravodajca: poslanec Milan Potocký
6.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590a)
predkladá: poverená podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská
7.Rôzne
Jana Žitňanská, v. r.
poverená podpredsedníčka výboru