Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
119. schôdza výboru
300
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 29. mája 2023
k návrhu členky výboru Jarmily Halgašovej
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
ž i a d a
generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Jána Marosza,
aby do vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v roku 2023, nevykonával žiadne organizačné zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde.
Jarmila Halgašová, v. r.Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľka výboru predseda výboru