Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Bratislava 29. mája 2023
CRD: 1316/119/2023
P o z v á n k a
Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadnu schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 119, ktorá sa uskutoční
V pondelok 29. mája 2023 cca. 10:10
ihneď po prerušení 93. schôdze NR SR
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, zasadačka výboru č. 148, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava.
P r o g r a m:
Vykonanie poslaneckého prieskumu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre
Uvedie: Richard Takáč
poslanec Národnej rady SR
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru