VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE FINANCIE A ROZPOČET
Bratislava 23. mája 2023
Číslo: 1257/2023
P o z v á n k a
v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 131. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční
dňa 23. mája 2023 (t. j. utorok) o 20.00 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program :
1.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky MILANA KRAJNIAKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o schválení posunutia termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 (tlač 1724)
odôvodní : poslanec NR SR M. Krajniak
spravodajca : poslanec NR SR M. Viskupič
Marián Viskupič, v. r.
predseda výboru