P r e z e n č n á l i s t i n a
zo 147. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 1. decembra 2022 o 13.00 h v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti č. 150 na I. poschodí)
Milan Vetrákprítomný
Alojz Baránikprítomný
Dominik Drdul prítomný
Petra Hajšelováprítomná
Mária Kolíkováneprítomná
Lukáš Kyselicaprítomný
Martin Nemkyneprítomný
Rastislav Schlosárneprítomný
Boris Suskoprítomný
Miloš Svrčekprítomný
Juraj Šeliganeprítomný
Matúš Šutaj Eštokneprítomný