P r e z e n č n á l i s t i n a
zo 146. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 30. novembra 2022 o 13.00 h v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti č. 150 na I. poschodí)
Milan Vetrákneprítomný
Alojz Baránikprítomný
Dominik Drdul prítomný
Petra Hajšelováprítomná
Mária Kolíkováprítomná
Lukáš Kyselicaprítomný
Martin Nemkyneprítomný
Rastislav Schlosárneprítomný
Boris Suskoprítomný
Miloš Svrčekneprítomný
Juraj Šeligaprítomný
Matúš Šutaj Eštokneprítomný