ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 30. novembra 2022
Číslo: CRD-2607/2022
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 146. schôdzu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
30. novembra 2022 (streda) o 13.00 h,
resp. ihneď po prerušení dopoludňajšieho rokovania Národnej rady SR
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava (v rokovacej miestnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 1. poschodí č. dv. 150).
Program:
(Bod sa prerokuje iba v prípade rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, že prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní).
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330)
odôvodní: minister zdravotníctva SR
spravodajca: posl. D. Drdul
2.Rôzne
Milan Vetrák v. r.
predseda výboru