Osobitný kontrolný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
19. schôdza výboru
Bratislava 9. novembra 2022
Číslo: CRD- 2472/2022/OKVNBÚ
P O Z V Á N K A
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam
19. schôdzu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktorá sa uskutoční dňa
30. novembra 2022 (streda) o 13.15 hod.
v rokovacej miestnosti č. 71,
v priestoroch vedľa Ubytovacieho zariadenia NR SR,
Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava
Martin Beluský
predseda výboru