Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
90. schôdza výboru
CRD: 2484/2022
208
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 28. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť sa oboznámil s
informáciou o výsledkoch rokovania z mimoriadnej Rady pre vnútorné záležitosti (JHA) z 25. novembra 2022
prerokoval informáciu a berie ju na vedomie
Juraj KRÚPA, v.r.
predseda výboru
Marián SALOŇ, v.r.
overovateľ výboru
Igor HUS, v.r.
overovateľ výboru