Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Bratislava 28. novembra 2022
CRD: 2588/2022
P o z v á n k a
Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadnu 92. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa uskutoční
dňa 30. novembra 2022 (t. j. streda) o 13.00 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 34, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program:
Zhodnotenie situácie spolupráce z pohľadu Policajného zboru SR s nemeckými partnermi a Generálnej prokuratúry v prípade únosu vietnamského občana.
uvedie: poslanec NR SR J. KRÚPA, predseda výboru
spravodajca: poslanec NR SR J. BENČÍK
prizvaný: p. Š. HAMRAN, prezident Policajného zboru SR
Juraj KRÚPA v. r.
predseda výboru