VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Bratislava 22. novembra 2022
Číslo: CRD-2560/2022
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 89. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022 (utorok) o 10.30 hodine
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, rokovacia miestnosť výboru č. 245, II. poschodie, Námestie Alexandra Dubčeka 1 s týmto programom:
1.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213a) - návrh
Spravodajca: Vladimír Ledecký, predseda výboru
2.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214a) - návrh
Spravodajca: Vladimír Ledecký, predseda výboru
3.Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 (tlač 1218a) - návrh
Spravodajca: Mária Šofranko, poslankyňa NR SR
4.Rôzne
Vladimír Ledecký v. r.
predseda výboru