Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
Bratislava 16. novembra 2022
Číslo: CRD - 2535/2022
Pozvánka
V súlade s § 49 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 74. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorá sa uskutoční
29. novembra 2022 o 9.30 hod.
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 32, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
Program:
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - druhé čítanie
odôvodní: ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová
spravodajca: poslanec Milan Potocký
2.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - druhé čítanie
odôvodní: poslanec Róbert Halák
spravodajca: poslankyňa Monika Kozelová
3.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209a) - návrh
predkladá: predseda výboru Kristián Čekovský
4.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251a) - návrh
predkladá: predseda výboru Kristián Čekovský
5.Rôzne
Kristián Čekovský, v. r.
predseda výboru