Osobitný kontrolný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
22. schôdza výboru
Bratislava 9. novembra 2022
Číslo: CRD- 2445/2022/OKVSIS
P O Z V Á N K A
V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam
22. schôdzu
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktorá sa uskutoční
7. decembra 2022 (streda) o 13.10 hod.
v rokovacej miestnosti č. 71,
v priestoroch vedľa Ubytovacieho zariadenia NR SR,
Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
Marián Saloň predseda výboru