Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Bratislava 9. november 2022
16. schôdza výboru
Číslo: CRD- 2468/2022/OKVVS
P O Z V Á N K A
V súlade s § 49 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam
16. schôdzu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva dňa
dňa 1. decembra 2022 (štvrtok) o 13.05 hod.
v rokovacej miestnosti č. 71- budova Ubytovacieho zariadenia NR SR,
Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava.
Zuzana Šebová, v. r.
podpredsedníčka výboru
Za správnosť:
Salamová Dominika- tajomníčka výboru