Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Bratislava 10. novembra 2022
CRD 2485/2022
P o z v á n k a
na 91. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa uskutoční
29. novembra (t.j. utorok) 2022 o 10.30 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 34, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program:
10.30 hod.
1.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211a)
uvedie: posl. J. KRÚPA, predseda výboru
spravodajca: posl. A. ANDREJUVOVÁ
10.35 hod.
2.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207a)
uvedie: posl. J. KRÚPA, predseda výboru
spravodajca: posl. L. KYSELICA
10.40 hod.
3.Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208a)
uvedie: posl. J. KRÚPA, predseda výboru
spravodajca: posl. M. MIHALIK
4.Rôzne
Juraj KRÚPA
predseda výboru