VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
56. schôdza výboru
Č. CRD-675/2022
112
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 15. júna 2022
k správe o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 (tlač 939)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
berie na vedomie
správu o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 (tlač 939).
Eva Hudecová Peter Pollák
Jozef Pročkopodpredseda výboru
overovateľ