Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
63. schôdza výboru
K č. CRD - 1250/2022
171
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 24. mája 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
žiada
vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska
o okamžité nasadenie titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v prenosoch z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
Jarmila Vaňová, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru