Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
Bratislava 22. október 2021
CRD-2060/2021-VEZ
P o z v á n k a
na 49. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorá sa uskutoční
26. októbra 2021 (utorok) o 13.00 hod.
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti č. 149 (1. poschodie), Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
Návrh programu:
1.Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 2024 a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (tlač 632), vrátane prerokovania z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie
predloží:podpredseda vlády a minister financií SR
spravodajca:poslankyňa Zita Pleštinská
2. Rôzne
Vladimíra Marcinková, v. r.
predseda výboru