VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Bratislava 21. októbra 2021
Číslo: CRD-2052/2021
Pozvánka
Podľa § 49 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť tretiny členov výboru zvolávam 53. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorá sa uskutoční
22. októbra 2021 (piatok) o 14.00 hodine
resp. ihneď po prerušení rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, rokovacia miestnosť výboru č. 245, II. poschodie, Námestie Alexandra Dubčeka 1 s týmto programom:
Návrh na komplexné preskúmanie poskytovania finančnej pomoci podnikateľom a živnostníkom v období pandémie úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s medializovanými podozreniami, že mohla byť neoprávnene vyplácaná aj tzv. schránkovým firmám.
Odôvodní: Erik Tomáš, poslanec NR SR
Prizvaní: Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Spravodajca: Ján Richter, podpredseda výboru
Vladimír Ledecký v. r.
predseda výboru