PREZENČNÁ LISTINA
42. schôdza
Zahraničný výbor NR SR
21. 10. 2021
Por.č.
Meno
Podpis
1.
Marián Kéry
predseda výboru
ospravedlnený
2.
Peter Osuský
podpredseda výboru
prítomný
3.
Adriana Pčolinská
podpredsedníčka výboru
ospravedlnená
4.
Juraj Blanár
člen výboru
ospravedlnený
5.
Milan Vetrák
člen výboru
ospravedlnený
6.
Romana Tabák
člen výboru
ospravedlnený
7.
Richard Nemec
člen výboru
prítomný
8.
Andrej Stančík
člen výboru
ospravedlnený
9.
Milan Laurenčík
člen výboru
ospravedlnený
10.
Martin Borguľa
člen výboru
ospravedlnený
11.
Peter Pellegrini
člen výboru
ospravedlnený
12.
Štefan Kuffa
člen výboru
ospravedlnený
13.
Andrej Medvecký
člen výboru
ospravedlnený
14.
Tomáš Valášek
člen výboru
prítomný
15.
Martin Čepček
člen výboru
ospravedlnený