PREZENČNÁ LISTINA
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
39. schôdza
21. októbra 2021
Peter Pollák
podpredseda
prítomný
Ľuboš Blaha
neprítomný
Ondrej Dostál
prítomný
Robert Fico
neprítomný
György Gyimesi
neprítomný
Katarína Hatráková
neprítomná
Eva Hudecová
prítomná
Eduard Kočiš
neprítomný
Stanislav Kubánek
prítomný
Vladimír Ledecký
neprítomný
Anna Remiášová
prítomná
Jarmila Vaňová
prítomná
Viliam Záhorčák
prítomný