ZAHRANIČNÝ VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1906/2021 ZV NR SR42. schôdza výboru
Záznam
K bodu programu Návrh na prijatie uznesenia Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa ilegálneho sčítania obyvateľstva na Kryme bola zvolaná 42. schôdza Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 21. októbra 2021 o 12:05 hod.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Richard Nemec
Štefan Kuffa Peter Osuský
overovateľ výboru podpredseda výboru