ZAHRANIČNÝ VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1906/2021 ZV NR SR42. schôdza výboru
Záznam
K bodu programu Návrh Zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike bola zvolaná 42. schôdza Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 21. októbra 2021 o 12:05 hod.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Richard Nemec
Štefan Kuffa Peter Osuský
overovateľ výboru podpredseda výboru