Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Bratislava 19. októbra 2021
Číslo: CRD – 2027/2021
P o z v á n k a
Podľa § 49 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 39. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorá sa uskutoční
26. októbra 2021 o 12.00 h
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 33, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
Program:
Informácia o bezpečnostných a prevenčných opatreniach, ktoré boli doteraz prijaté pri organizovaní verejných športových podujatí a o návrhu bezpečnostných a prevenčných opatrení, ktoré sa navrhujú v tejto súvislosti prijať.
Informáciu podá: minister vnútra SR Roman Mikulec
Prizvaní:
-poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran,
-vedúci oddelenia diváckeho násilia Prezídia policajného zboru Adrián Vicena,
-primátor mesta Trnava Peter Bročka
-prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák,
-prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik,
-prezident futbalového klubu FC Spartak Trnava Peter Mach,
-prezident futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík
spravodajca: K. Kučera, poslanec
Richard Vašečka v. r.
predseda výboru