Mandátový a imunitný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 7. októbra 2021
Číslo: CRD-1895/2021/MIV
P o z v á n k a
V zmysle § 49 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 20. schôdzu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
26. októbra 2021 o 12.30 hod.
s pokračovaním 27. októbra 2021 o 12.30 hod.
v rokovacej miestnosti Zimná záhrada
budova vedľa Ubytovacieho zariadenia NR SR
Program:
1.Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky pokračovanie rokovania.
spravodajca: Anna Andrejuvová, predsedníčka výboru
2.Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky.
spravodajca: Anna Andrejuvová, predsedníčka výboru
3.Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky.
spravodajca výboru: predsedníčka výboru Anna Andrejuvová
Anna Andrejuvová
predsedníčka výboru