VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
17. schôdza výboru
Č. CRD-2281/2020
44
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 9. marca 2021
k správe o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019 (tlač 330)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
berie na vedomie
správu o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019 (tlač 330).
Eva Hudecová Vladimíra Marcinková
György Gyimesi podpredsedníčka výboru
overovateľ