Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
Bratislava 12. január 2021
CRD-76/2021-VEZ
P o z v á n k a
na 27. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorá sa uskutoční
13. januára 2021 (streda) o 9.30 hod.
v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti č. 30 (prízemie), Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
Návrh programu:
1.Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky (tlač 365)
predloží: minister obrany SR Jaroslav Naď
spravodajca: poslanec Marián Kéry
2.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu] (KOM(2020)610)
predloží: predseda výboru
spravodajca: poslanec Ľudovít Goga
3.Rôzne
Tomáš Valášek
predseda výboru