Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
2. schôdza výboru
K číslu: CRD - 676/2020
4
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
zo 7. apríla 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
žiada generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka,
aby pripravil a informoval výbor o konkrétnych opatreniach, ktorými chce zabezpečiť objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva RTVS. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu by tak mal písomne urobiť do 7 pracovných dní a na najbližšej schôdzi výboru o nich informovať osobne.
Termín: do 20. apríla 2020.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru