Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
37. schôdza výboru
CRD-2042/2017
140
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 21. novembra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval informáciu podpredsedu vlády a ministra vnútra SR R. KALIŇÁKA o postupe polície pri zastavovaní unikajúceho vozidla vo všeobecnosti i vzhľadom na medializovaný incident, pri ktorom zomrel 17-ročný mladík (VYHRADENÉ) a
berie na vedomie
uvedenú informáciu podpredsedu vlády a ministra vnútra SR R. KALIŇÁKA.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru