Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
23. schôdza výboru
CRD-353/2017
67
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. marca 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval správu podpredsedu vlády a ministra vnútra SR k zásahu voči postrelenej vodičke a následnému vyšetrovaniu incidentu, o ktorom informoval portál aktuality.sk, v článku publikovanom 8. 3. 2017 s názvom „Video: Policajti brutálne zasiahli proti postrelenej vodičke.
berie na vedomie
uvedenú správu
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru