Národná rada Slovenskej republiky  
IX. volebné obdobie  
Rok 2024  
HARMONOGRAM  
schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky  
JANUÁR  
FEBRUÁR  
MAREC  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
12 19 26  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
1
2
3
10 17 24  
11 18 25  
N
N
N
10 17 24 31  
APRÍL  
MÁJ  
JÚN  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
6
7
8
9
13 20 27  
P
U
S
Š
P
S
3
4
5
6
7
8
9
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
5
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
1
2
N
N
N
JÚL  
AUGUST  
SEPTEMBER  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
2
3
4
5
6
7
8
9
16 23 30  
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
10 17 24 31  
11 18 25  
N
N
N
1
OKTÓBER  
NOVEMBER  
DECEMBER  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
2
3
4
5
6
7
8
9
16 23 30  
1
2
3
4
5
6
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
1
2
3
N
N
10 17 24  
N
1
Schôdze NR SR:  
Termín na doručenie návrhov zákonov  
Začiatok schôdze NR SR  
Prerokované  
30. január 2024  
16. apríl 2024  
11. jún 2024  
v poslaneckom grémiu  
Schôdze výborov NR SR  
6. decembra 2023.  
10. september 2024  
22. október 2024  
26. november 2024  
Schôdze gestorských výborov  
Inaugurácia prezidenta SR