Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR
(k 1. 6. 2023)
Legislatívna činnosť NR SR v VIII. volebnom období (1. - 93. schôdza)
Počet zákonov vrátených prezidentom SR
schv.
neschv.
neprerok.
VIII. volebné obdobie
Počet všetkých schválených zákonov
Počet schválených vládnych návrhov zákonov
Počet schválených poslaneckých návrhov zákonov
Počet schválených návrhov zákonov predložených výbormi NR SR
vl.
po.
vl.
po.
vl.
po.
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
Rok 2020
(1.- 20. schôdza)
124
95
29
-
2
2
1
-
-
-
59 + 1*
Rok 2021
(21.- 53. schôdza)
168
102
66
-
3
2
1
-
-
-
27
Rok 2022
(54.- 79. schôdza)
175
109
66
-
2
1
-
1
-
-
20 + 1*
Rok 2023
(pokračovanie 78. schôdze a 80.- 93. schôdza)
67
22
45
1
3
-
1
2
3
1
Celkom
534
328
206
-
8
8
2
2
2
3
107 + 2*
POZN.: číslo* - počet zákonov prerokovaných v SLK, ktoré prezidentka vrátila na opätovné prerokovanie Národnou radou SR a NR SR opäť schválila
2
Vývoj legislatívnej činnosti podľa schôdzí NR SR (VIII. volebné obdobie)
Číslo schôdze
NR SR
Počet všetkých schválených zákonov
Počet schválených vládnych návrhov zákonov
Počet schválených poslaneckých návrhov zákonov
Počet schválených návrhov zákonov predložených výbormi NR SR
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
1.- 2. schôdza
-
-
-
-
-
3. schôdza
3
3
-
-
3
4. schôdza
4
4
-
-
4
5. schôdza
3
3
-
-
3
6. schôdza
10
10
-
-
10
7. schôdza
9
9
-
-
9
8. schôdza
7
7
-
-
7
9. schôdza
7 (-3)
5 (-2)
2 (-1)
-
4 (-1) + 1*
10. schôdza
-
-
-
-
-
11. schôdza
3
2
1
-
1
12. schôdza
14
7
7
-
4
13. -14. schôdza
-
-
-
-
-
15. schôdza
1
1
-
-
1
16. schôdza
28 (-1)
14
14 (-1)
-
6
17. schôdza
1
1
-
-
1
18. schôdza
37 (-1)
30 (-1)
7
-
5
19. schôdza
-
-
-
-
-
20. schôdza
2
2
-
-
2
21. schôdza
-
-
-
-
-
22. schôdza
1
1
-
-
1
23. schôdza
18
14
4
-
7
24. schôdza
1 (-1)
1 (-1)
-
-
1 (-1)
25. schôdza
21 (-1)
11 (-1)
10
-
3
26. – 27. schôdza
-
-
-
-
-
28. schôdza
22
12
10
-
3
3
Číslo schôdze
NR SR
Počet všetkých schválených zákonov
Počet schválených vládnych návrhov zákonov
Počet schválených poslaneckých návrhov zákonov
Počet schválených návrhov zákonov predložených výbormi NR SR
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
29. – 31. schôdza
-
-
-
-
-
32. schôdza
23
9
14
-
2
33. – 34. schôdza
-
-
-
-
-
35. schôdza
5
4
1
-
2
36. – 39. schôdza
-
-
-
-
-
40. schôdza
20 (-1)
9
11 (-1)
-
-
41. – 47. schôdza
-
-
-
-
-
48. schôdza
26 (-2)
20 (-1)
6 (-1)
-
2
49. – 50. schôdza
-
-
-
-
-
51. schôdza
37 (-1)
25 (-1)
12
7
52. – 53. schôdza
-
-
-
-
-
54. schôdza
-
-
-
-
-
55. schôdza
13 (-1)
9
4 (-1)
-
56. – 58. schôdza
-
-
-
-
-
59. schôdza
1
1
-
1
60. schôdza
28
19
9
3
61. – 63. schôdza
-
-
-
-
-
64. schôdza
-
-
-
-
-
65. schôdza
28 (-1)
16 (-1)
12
3 + 1*
66. schôdza
20 (-1)
16
4 (-1)
-
67. – 70. schôdza
-
-
-
-
-
71. schôdza
-
-
-
-
-
72. schôdza
20 (-1)
15 (-1)
5
-
4
73. – 74. schôdza
-
-
-
-
-
75. schôdza
39
16
23
-
4
76. – 77. schôdza
-
-
-
-
-
78. schôdza (2022)
34 (-4)
20 (-1)
14 (-3)
-
5
4
Číslo schôdze
NR SR
Počet všetkých schválených zákonov
Počet schválených vládnych návrhov zákonov
Počet schválených poslaneckých návrhov zákonov
Počet schválených návrhov zákonov predložených výbormi NR SR
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
79. schôdza
-
-
-
-
-
78. schôdza (2023)
1
-
1
-
-
80. – 82. schôdza
-
-
-
-
-
83. schôdza
15
8
7
-
-
84. – 87. schôdza
-
-
-
-
-
88. schôdza
25 (-2)
6
19 (-2)
-
1
89. schôdza
-
-
-
-
-
90. schôdza
32 (-4)
10 (-2)
22 (-2)
-
-
91. – 93. schôdza
-
-
-
-
-
Celkom
534
328
206
-
107 + 2*