NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................. 2023
k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu
Národná rada Slovenskej republiky
pri príležitosti 90. výročia hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933,
v nadväznosti na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 700 z 12. decembra 2007 k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky k hladomoru v rokoch 1932 1933 v bývalom Sovietskom zväze, zvlášť na Ukrajine (tlač 467 upravené znenie),
so zreteľom na uznesenie Najvyššej rady Ukrajiny z roku 2003, v ktorom sa vyhlásil úmyselný hladomor za akt genocídy, na ukrajinský zákon z 28. novembra 2006 o Holodomore na Ukrajine v rokoch 1932 1933 a na výzvu Najvyššej rady Ukrajiny zo 16. novembra 2022 adresovanú parlamentom na celom svete, pokiaľ ide o uznanie Holodomoru v rokoch 1932 – 1933 za genocídu ukrajinského ľudu,
s ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2022 o 90 rokoch po Holodomore: uznanie masového zabíjania vyhladovaním za genocídu (2022/3001(RSP)),
pripájajúc sa k posledným vyhláseniam kongresu Spojených štátov, nemeckého Spolkového snemu, dolnej komory belgického parlamentu, českej Poslaneckej snemovne a Senátu, Francúzskeho národného zhromaždenia a ďalších:
1.
uznáva Holodomor, teda umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933 spôsobený zámernou politikou sovietskeho režimu na čele s Josifom Vissarionovičom Stalinom, za genocídu ukrajinského ľudu, keďže bol spáchaný s úmyslom zničiť skupinu ľudí úmyselným nastolením životných podmienok, ktoré mali viesť k ich fyzickému zničeniu;
2.
s hlbokým zármutkom uctieva pamiatku obetí Holodomoru a vyjadruje solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý trpel v tejto tragédii, najmä s pozostalými Holodomoru a s ich rodinami a blízkymi a vyjadruje im v mene občanov Slovenskej republiky úprimnú sústrasť;
3.
dôrazne odsudzuje tieto genocídne činy totalitného sovietskeho režimu, ktoré viedli k smrti miliónov Ukrajincov a výrazne poškodili základy ukrajinskej spoločnosti;
4.
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v čase 90. výročia Holodomoru Rusko pokračuje vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine, porušuje jej zvrchovanosť a územnú celistvosť a snaží sa ju zlikvidovať ako národný štát a zničiť identitu a kultúru jej národa; okrem toho odsudzuje, že ruská agresívna vojna proti Ukrajine spôsobila celosvetovú potravinovú krízu, pričom Rusko ničí a rabuje sklady obilia na Ukrajine a aj naďalej sťažuje vývoz ukrajinského obilia do najchudobnejších štátov;
5.
dôrazne odsudzuje manipuláciu súčasného ruského režimu s historickou pamäťou týkajúcou sa Holodomoru;
6.
čo najdôraznejšie odsudzuje všetky formy totalitarizmu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zločiny sovietskeho totalitného režimu neboli doteraz vyhodnotené z právneho hľadiska, že ich páchatelia neboli postavení pred súd a že medzinárodné spoločenstvo tieto zločiny nikdy jednoznačne neodsúdilo;
7.
vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj na Slovensku stále niektorí ľudia inklinujú k totalitnému režimu a jeho predstaviteľom, ako aj nad tým, že sa Slovensku doposiaľ nepodarilo dôkladne vysporiadať sa s totalitnou minulosťou, ani potrestať zločiny spáchané počas totalitného komunistického režimu a že sa mu nedarí zabrániť rozširovaniu totalitnej propagandy a potrestať propagáciu totalitného režimu ani v súčasnosti;
8.
v kontexte súčasnej agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine vyjadruje odhodlanosť napraviť svoje chyby z minulosti a urobiť všetko preto, aby sa podobná tragédia na Ukrajine či kdekoľvek na svete už nikdy nezopakovala;
9.
považuje Holodomor na Ukrajine, ktorá sa v júni stala kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, za súčasť našej spoločnej histórie ako Európanov a Európaniek.
Odôvodnenie
návrhu na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu
Uznesenie reaguje na 90. výročie hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 v kontexte agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine.
Holodomor v rokoch 1932 1933 zapríčinil smrť miliónov Ukrajincov a Ukrajiniek, bol cynicky naplánovaný a kruto vykonaný sovietskym režimom s cieľom presadiť sovietsku politiku kolektivizácie poľnohospodárstva a potlačiť ukrajinské obyvateľstvo a ich národnú identitu. Podobné kruté metódy používal sovietsky režim aj v iných častiach Sovietskeho zväzu, najmä v Kazachstane, Bielorusku, na severnom Kaukaze a inde, no práve Ukrajinci a Ukrajinky boli hladomorom najviac postihnutí. Existujú dôkazy o tom, že sovietsky režim zámerne skonfiškoval zozbieranú úrodu obilnín a zavrel hranice, aby Ukrajincom zabránil utiecť pred vyhladovaním. V rokoch 1932 a 1933 Sovietsky zväz vyvážal z územia Ukrajiny obilie, zatiaľ čo tamojší obyvatelia hladovali a umierali. Zabíjanie prevažne vidieckych Ukrajincov často sprevádzala propaganda, ktorá roľníkov ako tzv. kulakov označovala za vinníkov hladomoru. Prebiehajúca ruská agresívna vojna proti Ukrajine, ničenie jej energetickej a poľnohospodárskej infraštruktúry, blokovanie vývozu ukrajinského obilia a krádež miliónov ton obilia zo strany Ruska obnovili obavy z rozsiahleho umelo vyvolaného hladomoru, najmä na globálnom Juhu, ktorý je závislý od cenovo dostupného ukrajinského obilia.
V nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2022 o 90 rokoch po Holodomore: uznanie masového zabíjania vyhladovaním za genocídu (2022/3001(RSP)) a na ďalšie obdobné vyhlásenia vo svete dopĺňa uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 700 z 12. decembra 2007 k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky k hladomoru v rokoch 1932 1933 v bývalom Sovietskom zväze, zvlášť na Ukrajine (tlač 467 upravené znenie) tak, že jasne označuje Holodomor, teda umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933 spôsobený zámernou politikou sovietskeho režimu na čele s Josifom Vissarionovičom Stalinom, za genocídu.
Návrh textu jednotlivých bodov je inšpirovaný predovšetkým vyššie menovaným uznesením Európskeho parlamentu s niektorými úpravami adaptovanými na Slovensko. Doplnené body 7 a 8, ktoré odrážajú slovenské špecifiká. Bod 9 je inšpirovaný uznesením nemeckého Spolkového snemu a zdôrazňuje európsku solidaritu s Ukrajinou.
Uznesenie sa navrhuje prijať nielen s ohľadom na 90. výročie hladomoru na Ukrajine, ktorý predstavuje spoločne s holokaustom najtragickejšiu udalosť proti ľudskosti na európskom kontinente, a na obdobné uznesenia Európskeho parlamentu a iných krajín, ale aj v dôsledku pretrvávajúcej agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine, v ktorej chce Rusko opäť zničiť ukrajinskú národnú identitu a fyzicky zlikvidovať Ukrajincov a Ukrajinky ako národ, s cieľom jasne pomenovať minulé činy a upozorniť na tieto činy širokú verejnosť, postaviť sa jasne na stranu Ukrajiny v minulosti i v súčasnosti a urobiť všetko preto, aby sa podobné činy na Ukrajine či kdekoľvek vo svete už nikdy neopakovali.
Podpisová listina
k návrhu na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
k uznaniu hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu
MENO A PRIEZVISKO PODPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.