NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2023
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh)
z ......... 2023,
k odmietnutiu hanlivých výrokov Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie.
Národná rada Slovenskej republiky
A.odsudzuje
hanlivé výroky Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu, ktorý podľa jeho vyjadrení: ,,v našej DNA chromozómy, ktoré pokazené a mali by sme ich napraviť“
B.žiada
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyzvať Európsku komisiu na ospravedlnenie sa za dané hanlivé výroky a vyzvať na odvolanie Vladimíra Šuchu z pozície Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.