Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
Rok 2023  
UPRAVENÝ HARMONOGRAM  
schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky  
do konca VIII. volebného obdobia  
(MÁJ – SEPTEMBER)  
MÁJ  
JÚN  
12 19 26  
L  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
P
U
S
Š
P
S
3
4
5
6
7
8
9
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
10 17 24  
11 18 25  
1
2
N
N
N
AUGUST  
SEPTEMBER  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
1
2
3
4
5
6
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
29  
1
2
3
15 22  
16 23 30  
N
N
10 17 24  
Schôdze NR SR:  
Termín na doručenie návrhov zákonov  
zákonov  
Prerokované  
v poslaneckom grémiu  
2. máj 2023  
13. jún 2023  
Začiatok schôdze NR SR  
2. mája 2023  
Schôdze výborov NR SR  
Schôdze gestorských výborov  
Slávnostná schôdza NR SR – 1.9.2023  
Voľby do Národnej rady SR – 30.9.2023