Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií
Názvy stĺpcov s červeným trojuholníkom vpravo hore obsahujú nápovedu
Priemerná cena práce v EUR za rok 2021 (priemerná mesačná mzda + odvody) = 1 637,25 ZMENY JEDNOTLIVÝCH TYPOV NÁKLADOV  (vyplňte len tie, ktoré obsahuje daná regulácia) In Out In MSP Out MSP In EU OUT EU
P.č. Zrozumiteľný a stručný opis regulácie
(dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia 
(§, ods.)
Pôvod regulácie:
(SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby)
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov Počet dotkn. subjektov spolu
(v prípade objektívnej nedostupnosti údaja použite expertný odhad, alebo uveďte "N")
Počet dotkn. subjektov Počet dotkn. subjektov MSP
(v prípade objektívnej nedostupnosti údaja použite expertný odhad, alebo uveďte "N")
Počet dotkn. subjektov
MSP
Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
Priame finančné náklady C. Nepriame finančné náklady 
D. Administratívne náklady 
(časová náročnosť povinnosti)
Vyplňte len jednu z alternatív 1 alebo 2
Frekvencia plnenia povinnosti
(koeficient)
Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C. Nepriame finančné náklady (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Pôvod regulácie Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Vplyv celkom
Prepočet v prípade "N" Prepočet v prípade "N" A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
(ročný vplyv na kategóriu dotkn. sub. v EUR)
B. Iné poplatky
(ročný vplyv na kategóriu dotkn. sub. v EUR)
Na 1 podnikateľa (EUR) Frekvencia plnenia povinnosti Frekvencia plnenia povinnosti Alternatíva 1:
Expertný odhad trvania povinností (min.)
Alternatíva 2: 
Štandardná časová náročnosť  (min.)
Frekvencia plnenia povinnosti na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na MSP na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na MSP na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie Vplyv na 1 podnikateľa Vplyv celkom
1 vypracovanie projektu pri odštiepení n/a § 7 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 13 109 0 0 0 0 0 0 28 13 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 109
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
2 vypracovanie projektu pri odštiepení n/a § 7 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 0 0 28 277
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
3 zverejňovanie návrhu projektu premeny n/a § 10 SK 1.3.2024 v.o.s, k.s. 12 12 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
4 zverejňovanie návrhu projektu premeny pri odštiepení n/a § 10 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 210
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
5 zverejňovanie návrhu projektu premeny pri odštiepení n/a § 10 SK 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
6 oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením n/a § 11 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 210
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
7 oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením n/a § 11 SK 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
8 vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením n/a § 15 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 29 563 0 0 0 0 0 0 63 29 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 29 563
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
9 vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením n/a § 15 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 625
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
10 návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra n/a § 16 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Predloženie dokladu/dokumentu elektornicky 30 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
11 návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra n/a § 16 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Predloženie dokladu/dokumentu elektornicky 30 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 1 605 0 0 0 0 0 0 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 605
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
12 návrh na zápis premeny do obchodného registra n/a § 16 SK 1.3.2024 v.o.s, k.s. 12 12 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Predloženie dokladu/dokumentu elektornicky 30 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
13 správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení n/a § 23 a § 24 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 29 563 0 0 0 0 0 0 63 29 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 29 563
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
14 správa štatutárneho orgánu k premene spoločnosti odštiepením n/a § 25 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 13 109 0 0 0 0 0 0 28 13 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 109
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
15 povinnosť priebežného informovania pri odštiepení n/a § 26 SK 1.3.2024 s.r.o. 473 473 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 3 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 210
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
16 správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení n/a § 35 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 625
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
17 správa predstavenstva k premene spoločnosti odštiepením n/a § 36 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0 0 0 28 277
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
18 povinnosť priebežného informovania pri odštiepení (štatutárny orgán) n/a § 37 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
19 sprístupnenie dokumentov akcionárom pri odštiepení n/a § 40 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 10 10 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
20 vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením n/a § 79 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 691
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
21 vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene cezhraničnej zmene právnej formy n/a § 79 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 28 55
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
22 povinnosť priebežného informovania pri cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením n/a § 80 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
23 povinnosť priebežného informovania pri cezhraničnej premene cezhraničnej zmene právnej formy n/a § 80 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
24 vyhotovevanie správy audítora o návrhu projektu premeny cezhraničným rozdelením n/a § 82 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 3 813 0 0 0 0 0 0 63 3 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 3 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 3 813
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
25 vyhotovenie správy audítora o návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy n/a § 82 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) 250 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 63 125 0 0 0 0 0 0 63 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 125
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
26 zverejňovanie návrhu projektu premeny pri cezhraničnom rozdelení n/a § 83 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
27 zverejňovanie návrhu projektu premeny pri cezhraničnej zmene právnej formy n/a § 83 a § 112 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
28 oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničným rozdelením n/a § 84 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
29 oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy n/a § 84 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
30 sprístupnenie dokumentov spoločníkom a zamestnancom pri cezhraničnom rozdelení n/a § 86 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
31 sprístupnenie dokumentov spoločníkom a zamestnancom pri cezhraničnej zmene právnej formy n/a § 86 a § 112 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
32 vypracovanie projektu cezhraničnej premeny rozdelením n/a § 101 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 691
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
33 vypracovanie návrhu projektu zmeny právnej formy n/a § 106 SK 1.3.2024 obchodné spoločnosti 393 393 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 10 892 0 0 0 0 0 0 28 10 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 892
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
34 vypracovanie projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy n/a § 113 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Vypracovanie dokumentu/správy 650 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 55 0 0 0 0 0 0 0 0 28 55
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
35 prijatie opatrení nevyhnutných na začatie rokovaní o budúcej účasti zamestnancov (cezhraničné rozdelenie) n/a § 119 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Poskytnutie súčinnosti 100 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
36 prijatie opatrení nevyhnutných na začatie rokovaní o budúcej účasti zamestnancov (cezhraničná zmena právnej formy) n/a § 119 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Poskytnutie súčinnosti 100 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
37 poskytnutie informácií o sídle a právnej forme všetkých zúčastnených spoločností (cezhraničné rozdelenie) n/a § 119 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
38 poskytnutie informácií o sídle a právnej forme všetkých zúčastnených spoločností (cezhraničná zmena právnej formy) n/a § 119 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
39 preplatenie nákladov len na jedného zamestnanca (cezhraničné rozdelenie) n/a § 121 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 Out (znižuje náklady) 100 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
40 uzavretie dohody o účasti zamestnancov (cezhraničné rozdelenie) n/a § 123 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Poskytnutie súčinnosti 100 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
41 uzavretie dohody o účasti zamestnancov (cezhraničná zmena právnej formy) n/a § 123 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 a.s. 1 1 n 0 In (zvyšuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Poskytnutie súčinnosti 100 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
42 automatizovaný výmaz spoločnosti v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy 530/2003 Z. z. § 8e EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 Out (znižuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Žiadosť/návrh 200 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 9 17
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
43 automatizovaný výmaz spoločnosti v dôsledku cezhraničného rozdelenia 530/2003 Z. z. § 8f EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 Out (znižuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Žiadosť/návrh 200 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 520 9 520
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
44 automatizované oznámenie o cezhraničnej zmene právnej formy (vo vzťahu k zahraničnému obchodnému registru) 530/2003 Z. z. § 10 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 2 2 n 0 Out (znižuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
45 automatizované oznámenie o cezhraničnom rozdelení (vo vzťahu k zahraničnému obchodnému registru) 530/2003 Z. z. § 10 EÚ úplná harmonizácia 1.3.2024 s.r.o., a.s. 61 61 n 0 Out (znižuje náklady) Vyberte frekvenciu 0,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156 3 156
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
46 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
47 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0