DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza
k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
-vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
-rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom presné vyčíslenie nie je možné z dôvodu, že sa nedá odhadnúť, aký počet prípadov nepreukázaných príjmov a majetku sa ročne podarí finančnej správe uzavrieť. Nepriamo sa od návrhu zákona očakávajú tiež pozitívne sociálne vplyvy či pozitívne dopady na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné