N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-112/2023
NOVÉ ZNENIE
1518
N á v r h
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. 1 a 3 písm. c) ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a § 73 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA
A. o d v o l á v a
poslankyňu Máriu Šofranko (OĽANO)
z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
poslanca Erika Ňarjaša (OĽANO)
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií;
B. v o l í
poslankyňu Máriu Šofranko (OĽANO)
za členku Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
poslanca Sebastiána Kozareca (OĽANO)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a za člena Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
poslanca Igora Matoviča (OĽANO)
za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
poslanca Petra Cseha (OĽANO)
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
poslanca Marcela Mihalika (OĽANO)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
poslanca Miloša Svrčeka (SME RODINA)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
Bratislava marec 2023