Za bezchybnosť:
MF SR: Mgr.Juraj Valachy, PhD.............................
riaditeľ Inštitútu finančnej politiky
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV-50215/2022
1427
Zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie _______________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na
jeho zníženie
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády SR
Bratislava, január 2023
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV-50215/2022
1427
Zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie
_______________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na
jeho zníženie
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády SR
Bratislava, január 2023
Funkcia
Titul, meno a priezvisko
podpis
RO
Ing. Juraj Šuchta, M.A.
GRS
Mgr. Juraj Valachy, PhD.
Štátny tajomník
Ing. Marcel Klimek