Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) v spojení s čl. 154h Ústavy Slovenskej republiky
MENO A PRIEZVISKOPODPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bratislava, január 2023
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) v spojení s čl. 154h Ústavy Slovenskej republiky
MENO A PRIEZVISKOPODPIS
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bratislava, január 2023
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) v spojení s čl. 154h Ústavy Slovenskej republiky
MENO A PRIEZVISKOPODPIS
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Bratislava, január 2023
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) v spojení s čl. 154h Ústavy Slovenskej republiky
MENO A PRIEZVISKOPODPIS
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Bratislava, január 2023