Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 31. januára 2023
Číslo: CRD-285/2023
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 82. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky
v utorok 31. januára 2023 o 17.00 hod.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
N á v r h p r o g r a m u
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429)
(Prerušené rokovanie pred hlasovaním.)
Boris K o l l á r v. r.