DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu ústavného zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu ústavného zákona: Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu ústavného zákona: nie je v práve Európskej únie upravený
Vzhľadom na vnútroštátny charakter úpravy návrhu ústavného zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.