Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
Rok 2023  
HARMONOGRAM  
schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky  
JANUÁR  
FEBRUÁR  
MAREC  
P
U
S
Š
P
S
2
9
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
6
7
8
9
13 20 27  
14 21 28  
15 22  
16 23  
P
U
S
Š
P
S
6
7
8
9
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
3
4
5
6
7
8
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
N
1
N
N
APRÍL  
MÁJ  
JÚN  
P
U
S
Š
P
S
3
4
5
6
7
8
9
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
1
2
10 17 24  
11 18 25  
N
N
N
JÚL  
AUGUST  
SEPTEMBER  
P
U
S
Š
P
S
3
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
29  
1
2
3
15 22  
1
2
16 23 30  
N
N
N
10 17 24  
OKTÓBER  
NOVEMBER  
DECEMBER  
P
U
S
Š
P
S
2
9
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
6
7
8
9
10  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
17 24  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
3
4
5
6
7
8
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
1
2
3
4
5
1
2
3
11 18 25  
12 19 26  
N
1
N
N
10 17 24 31  
Termín na doručenie návrhov  
Schôdze NR SR:  
Prerokované  
v poslaneckom grémiu  
31. január 2023  
14. marec 2023  
2. máj 2023  
Začiatok schôdze NR SR  
Schôdze výborov NR SR  
Schôdze gestorských výborov  
29. novembra 2022.  
13. jún 2023  
12. september 2023  
17. október 2023  
28. november 2023