N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-242/2022
1326
N á v r h
na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Národná rada Slovenskej republiky
v o l í
podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní
na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
poslanca Mareka Krajčího (OĽANO)
za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Bratislava november 2022