ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA
Číslo: ÚPN/2022/03570
Materiál na rokovanie
Národnej rady SR
1323
Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023
___________________________________________________________________________
Podnet: Obsah materiálu:
§ 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z.1. Návrh uznesenia
o sprístupnení dokumentov o činnosti2. Predkladacia správa
bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 19893. Návrh rozpočtu ÚPN na rok 2023
a o založení Ústavu pamäti národa a doplnení
niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
Predkladá: Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
Správna rada schvaľuje
Ústavu pamäti národa
Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023
Bratislava, november 2022