1
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007
2
Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákon č. 111/2022 Z. z., zákon č. 114/2022 Z. z., zákon č. 180/2022 Z. z., zákon
3
č. 181/2022 Z. z., zákon č. 246/2022 Z. z., zákon č. 249/2022 Z. z., zákon č. 253/2022 Z. z., zákon č. 264/2022 Z. z., zákon č. 265/2022 Z. z., zákon č. 266/2022 Z. z. a zákon č. 325/2022 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 19s sa vkladá § 19t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Z úkonov a konaní začatých do 31. decembra 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2022.“.
2.V sadzobníku správnych poplatkov časti IV. VETERINÁRNA SPRÁVA položka 56 znie:
Položka 56
Vydanie záväzného posudku
17a)
pre
1.fyzickú osobu...................................................................................................... 50 eur
2.fyzickú osobu-podnikateľa a právnickú osobu................................................ 100 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a)
§ 44 ods. 1 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
3.V sadzobníku správnych poplatkov časti IV. VETERINÁRNA SPRÁVA sa za položku 56 vkladajú položky 57 až 58b, ktoré znejú:
„Položka 57
a)Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu........................................................................ 50 eur
b)Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia ........................................................................................ 100 eur
c)Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu ............................................................................................ 100 eur
d)Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu ..............................................................................100 eur
e)Vydanie certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení
17b)
............................................................................15 eur
f)Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z frekvencie bakteriologického odberu malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách 17c) .......................................................................................... 25 eur
g)Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z povinnosti označovať vajcia 17d)........50 eur
4
Položka 58
a)Posúdenie vypracovania príručky osvedčených postupov
17e
) ................................. 80 eur
b)Vydanie povolenia na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom ........................ 50 eur
c)Vydanie rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách ............... 200 eur
d)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení postupu vykonávaného na zvieratách ............................................................................................................. 100 eur
e)Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ................................................... 200 eur
f)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení zariadenia fyzických osôb podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu ............................................................................................................................... 100 eur
g)Overenie súladu formátu pasu spoločenského zvieraťa a pridelenie sériových čísiel pasov spoločenských zvierat výrobcom pasov spoločenských zvierat ................. 300 eur
h)Poverenie súkromných veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat ................................................................................................................................. 50 eur
i)Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie hospodárskych zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ............................................................... .100 eur
j)Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ..........100 eur
k)Vydanie rozhodnutia o schválení stredísk na zhromažďovanie spoločenských zvierat a zberných stredísk zvierat pri obchodoch ............................................................. 200 eur
l)Vydanie rozhodnutia o schválení činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja spoločenských zvierat pri obchodoch a vývoze do tretích krajín ......... 200 eur
m)Vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat ... ............................ 100 eur
n)Vydanie rozhodnutia o schválení pre karanténne stanice a útulky....................... 100 eur
o)Vydanie rozhodnutia o schválení zariadenia pre akvakultúru ............................... 50 eur
p)Registrácia zariadenia pre akvakultúru .................................................................. 15 eur
q)Vydanie rozhodnutia o schválení inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí pri obchodoch a vývoze do tretích krajín.....................100 eur
r)Registrácia chovov hospodárskych zvierat a chovov farmových zvierat pre
1. fyzickú osobu ..................................................................................................... 33 eur
2. fyzickú osobu- podnikateľa a právnickú osobu ............................................... 100 eur
s)Zmena registrácie chovu hospodárskych zvierat alebo chovu farmových zvierat .. 10 eur
t)Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny .................................. 100 eur
u)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny ....... 50 eur
v)Registrácia prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu
17f)
..........
....
50 eur
w)Vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ......................................... .....150 eur
x)Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat ............. 20 eur
y)Vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov .................................... 15 eur
z)Vydanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku ....................... 30 eur
aa)Potvrdenie o štatúte chovu hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz na žiadosť chovateľa ................................................................................................................................ 10 eur
5
Položka 58a
a)Registrácia prevádzkarne podľa osobitného predpisu
17g)
................................... 100 eur
b)Zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu 17h) ............................................. 25 eur
c)Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi bez časového obmedzenia ...................................................................100 eur
d)Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi .................................................................... 100 eur
e)Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi ................................................. 100 eur
f)Vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív bez časového obmedzenia ......................................................................................... .100 eur
g)Vydanie rozhodnutia o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ............................................................................................100 eur
h)Vydanie rozhodnutia o predĺžení podmienečného schválenia prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ........................................................................................... 100 eur
i)Posúdenie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu alebo vedľajšie živočíšne produkty ........................................................ 100 eur
Položka 58b
a)Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného predpisu 17i) ............. 75 eur
b)Vydanie rozhodnutia o schválení podľa osobitného predpisu 17j) ........................ 100 eur
c)Vydanie stanoviska podľa osobitných predpisov 17k) ............................................. 50 eur
d)Potvrdenie o plnení veterinárnych požiadaviek vydané na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku ........................................................................................ 25 eur
e)Vykonanie auditu prevádzkarne na žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na účely obchodovania s inými členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín 150 eur
f)Vydanie certifikátu na vývoz potravín neživočíšneho pôvodu do tretích krajín ..... 50 eur
g)Vydanie potvrdenia o registrácii v registri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky .......................................................................................... 50 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom u 17b až 17k znejú :
17b) § 6 ods. 2 písm. an) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17c) § 6 ods. 2 písm. ay)zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17d) §8 ods. 3 písm. aj) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17e) § 6 ods. 2 písm. as) zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17f) § 8 ods. 3 písm. an) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17g) § 39a ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17h) § 39a ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17i) § 6 ods. 2 písm. aa) a al), § 8 ods. 3 písm. j), q), x), ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17j) § 6 ods. 2 písm. i) body 8 10, § 6 ods. 2 písm. av), § 8 ods. 3 písm. h), i) bod 2, § 8 ods. 3 písm. z) body 2, 3, 6, 7, 8, 9, § 39 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17k) Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
6
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.
4. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161a sa slová „15 eur“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
5. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161b body 1 a 2 znejú:
„1. za každý exemplár .......................................................................................................10 eur
2. za exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa).......10 eur“.
6. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161b sa vypúšťajú body 3 a 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky