Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
103. schôdza
2076/2022
Záznam
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205) bola zvolaná 103. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 4. októbra 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o vládnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo v čase schvaľovania programu prítomných 6 členov výboru.
Marián Viskupič
predseda výboru
Tomáš Lehotský
náhradný overovateľ výboru