Návrh navýšenia rozpočtu na rok 2023  
na OP - CAT - vytvorenie poboč  
mesačne mesačne  
1 mzda všetci  
ročne  
611 mzdy Košice  
mzdy B.B.  
výpočet:  
3 právnici  
3 právnici  
1 právnik  
1 asistent  
SPOLU:  
2287  
2287  
2287  
1387  
6861 82332  
6861  
2287  
1387  
82332  
27444  
16644  
208752  
mzdy Bratislava  
mzdy Bratislava  
620 odvody 35,20%  
odvody Košice  
odvody B.B.  
28981  
28981  
15519  
73481  
Odvody Bratislava  
SPOLU:  
631001 cestovné Košice  
cestovné B.B.  
výpočet:  
500 x 12  
500 x 12  
400 x 12  
6000  
6000  
4800  
cestovné Bratislava  
632003 poštovné a telefon Košice výpočet:  
poštovné a telefon B.B.  
poštovné a telefon Bratislava  
633001 prac.stoly a stoličky Košice výpočet:  
prac.stoly a stoličky B.B.  
120 x 12  
120 x 12  
100 x 12  
1440  
1440  
1200  
1500  
1500  
1000  
2700  
2700  
1800  
1200  
1200  
720  
3 zam. X 500  
3 zam. X 500  
2 zam. X 500  
900 € x 3 os  
900 € x 3 os  
900 € x 2 os  
100 € x 12  
100 € x 12  
60 € x 12  
prac.stoly a stoličky Bratislava  
633002 PC a tlačiarne Košice  
PC a tlačiarne B.B.  
výpočet:  
PC a tlačiarne Bratislava  
633006 kancelársky materiál Košicevýpočet:  
Kancelársky materiál B.B.  
Kancelársky materiál Bratislava  
634001 PHM Košice  
PHM B.B.  
PHM Bratislava  
634002 Servis Košice  
Sevis B.B.  
výpočet:  
400 € x 12  
400 € x 12  
300 € x 12  
na 1 vozidlo  
na 1 vozidlo  
na 1 vozidlo  
4800  
4800  
3600  
500  
500  
500  
Servis Bratislava  
634003 Poistenie Košice  
472  
výpočet:  
výpočet:  
PZP 128 €  
havarijné 344 €  
Poistenie B.B.  
Poistenie Bratislava  
636001 nájomné Košice  
nájomné B.B.  
472  
472  
7200  
7200  
7200  
600 x 12  
600 x 12  
600 x 12  
Nájomné Bratislava  
637014 príspevok na str.lístky Košicvýpočet:  
príspevok na str.lístky B.B.  
3 osoby x 260 pr.dní 780 dní  
3 osoby x 260 pr.dní 780 dní  
2 osoby x 260 pr.dní 520 dní  
1930  
1930  
1287  
príspevok na str.lístky Bratislava  
637016 prídel do SF 1% Košice  
prídel do SF 1% B.B.  
výpočet:  
82332 x 1%  
82332 x 1%  
44088 x 1%  
823  
823  
441  
prídel do SF 1% Bratislava  
Bežný transfer  
SPOLU:  
362383  
75000  
711001 kapitálové výdavky  
75000 3 ksosobný automobil  
SPOLU:  
437383  
Rozpis jednotlivých pracovísk  
Názov položky  
611 mzdy  
Pracovisko KošicePracovisko B.B.  
Pracovisko Bratislava  
82332  
28981  
6000  
1440  
1500  
2700  
1200  
4800  
500  
82332  
28981  
6000  
1440  
1500  
2700  
1200  
4800  
500  
44088  
15519  
4800  
1200  
1000  
1800  
720  
620 odvody  
631001 cestovné  
632003 poštovné a telefon  
633001 prac.stoly a stoličky  
633002 PC a tlačiarne  
633006 kancelársky materiál  
634001 PHM  
3600  
500  
634002 Servis  
634003 Poistenie  
472  
472  
472  
636001 nájomné  
637014 príspevok na str.lístky  
637016 prídel do SF 1% Košice  
7200  
1930  
823  
7200  
1930  
823  
7200  
1287  
441  
SPOLU:  
139878  
139878  
82627  
čiek  
zvýšenie o 6,7%  
208752  
73481  
16800  
4080  
4000  
7200  
3120  
13200  
1500  
1416  
21600  
780 dní x 4,5 € cena str.lístka x 55%  
780 dní x 4,5 € cena str.lístka x 55%  
520 dní x 4,5 € cena str.lístky x 55%  
5147  
2087  
362383  
SPOLU:  
208752  
73481  
16800  
4080  
4000  
7200  
3120  
13200  
1500  
1416  
21600  
5147  
2087  
362383